verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Zaměstnaným OSVČ je část zdravotního pojištění odpuštěna

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityZaměstnaným OSVČ je část zdravotního pojištění odpuštěna

Zaměstnaným OSVČ je část zdravotního pojištění odpuštěna


Ministerstvo zdravotnictví sice v loňském roce tvrdilo, že půlroční odpuštění zdravotního pojištění se netýká osob samostatně výdelečně činných (OSVČ), které jsou zároveň zaměstnanci, opak je ale pravdou. Zaměstnaným OSVČ je totiž část zdravotního pojištění odpuštěna. I OSVČ, které jsou zaměstnané, se odpuštění pojistného týká, přestože neplatily loni žádné zálohy. Odpustek je ve výši poloviny celkového pojistného, maximálně 14 112 Kč. 

Zaměstnaných OSVČ se odpuštění záloh nedotklo

Když se loni odpouštěly OSVČ na půl roku zálohy na pojistném i samotné pojistné, byla u zdravotního pojištění komplikovanější situace než u sociálního. U zdravotního pojištění totiž zákon přímo nestanovuje OSVČ vedlejší a je odlišný režim pro OSVČ a zároveň zaměstnance (osoby, za které platí pojistné zaměstnavatel) a pro OSVČ a zároveň osoby, za které platí pojistné stát (třeba důchodci). Mezi OSVČ, za které platí pojištění stát, patří:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody),
  • osoby na mateřské dovolené,
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče, osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby, a osoby pečující o tyto osoby.

Tyto osoby platí zálohy na základě zisku z předchozího roku (v prvním roce podnikání neplatí zálohy vůbec) a neplatí pro ně minimální výše. Zálohy jim tak byly odpuštěny v předepsané výši pro období březen až srpen 2020. Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se tedy těchto OSVČ nedotklo.

Ministerstvo zdravotnictví navíc minulý rok tvrdilo, že si tyto OSVČ nebudou moct ani zpětně nic na zdravotním pojištění odečíst a budou muset uhradit celou částku zdravotního pojištění, jak jim vyjde v přehledu. Odborníci nicméně upozorňovali, že text novely nebyl úplně jasný a umožňoval dvojí výklad. Ministerstvo zdravotnictví nakonec letos naštěstí svůj výklad změnilo a přiklonilo se k následující variantě: Těmto osobám jsou podle § 8 odst. 2 zálohy sice vypočteny, ale jen nemají povinnost je platit (§ 8 odst. 3). Tedy, že jim bude od ročního pojistného „odečtena“ hodnota jejich záloh (vypočtených, ale neplacených) za měsíce březen až srpen.

Více informací ZDE.

Zdroj:Zaměstnaným OSVČ je část zdravotního pojištění odpuštěna | Jihočeská hospodářská komora (jhk.cz)
Zveřejněno: 13.4.2021