verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Aktuality

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Aktuality
 • Vedení města se setkalo s podnikateli

  Vloženo: 15.3.2023

  Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory uspořádala tradiční přátelské setkání zástupců větších firem s vedením města Písek. Hovořilo se především o nárůstu cen energií nebo problémech s hledáním kvalifikovaných pracovníků. Všichni tří místostarostové, Petra Trambová, Michal Přibáň a Josef Soumar, představili letošní investiční akce města i projekty, které se chystají. Zmínili rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a ulic, přestavbu domu v Sovově ulici na domov pro seniory, ale i plán města na vybudování zařízení pro energetické využití odpadu. Informovali také o připravované revitalizaci Žižkových kasáren, rekonstrukci bývalé vodárny, kde má vzniknout kemp, a také o chystané dostavbě nového křídla k budově ZŠ T. […]

 • Centrum na podporu integrace cizinců Jihočeský kraj a jeho služby.

  Vloženo: 14.2.2023

  V říjnu roku 2022 bylo otevřeno detašované pracoviště Centra na podporu integrace cizinců Jihočeský kraj v Písku, které je určeno nejen cizincům pobývajícím na území ČR, ale i ostatním subjektům, které se podílejí na procesu integrace cizinců, tedy i pro zaměstnavatele. Centrum zřizuje Správa uprchlických zařízení při Ministerstvu vnitra a Centrum poskytuje zejména registrované odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, právní poradenství, kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy, které reagují na aktuální témata či volnočasové aktivity. Aktuálně chystáme sociokulturní kurz na téma „Prodloužení dočasné ochrany“, který proběhne dne 22.2.2023 od 16:00 hodin přímo u nás v centru – tato informace by pro vás mohla být […]

 • Akreditované kurzy MŠMT pro získání osvědčení o rekvalifikaci – Český jazyk pro cizince

  Vloženo: 6.2.2023

  Statutární zástupce a kontaktní osoba: Bc. Anna Simotová, IČO: 73554553, tel. 732 946 246, e-mail: ceskyvpisku@gmail.com Garant kurzů: Mgr. Nela Altman, tel. 604 261 527, e-mail: ceskyvpisku@gmail.com Základní kurz (60 vyučovacích hodin) Popis a organizace kurzu: Účastník kurzu získá znalosti v českém jazyce na úrovni A1. Výuka probíhá prezenčně 3× až 4× týdně zpravidla v dopoledních hodinách po dobu 5 týdnů v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků v kurzu je 6, maximální je 12. Vstupní požadavky: žádné Ukončení kurzu a získání rekvalifikace: Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná alespoň 80% účast ve výuce a složení závěrečné zkoušky, […]

 • Klienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění.

  Vloženo: 30.1.2023

  Klienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé z Písku tak  mohou získat další zaměstnance. Výhodou těchto zaměstnanců je motivace k práci. Jedná se o osoby, které jsou rozhodnutím soudu podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a mají nařízenou přesně na 6 měsíců přiměřenou povinnost absolvovat pobytový program v probačním domě (PD). Jedná se tedy o osoby trestané, podmíněně propuštěné na svobodu s nařízením určitých povinností. Výhodou je, že mají kde bydlet, jsou vždy k zastižení (pokud by sami nereagovali, tak prostřednictvím odborných pracovníků), jsou motivovaní a dostatečně informovaní, v rámci programu jsou pravidelně i namátkově testováni na OPL a alkohol, jelikož je v probačním domě […]

 • Na podnikatelském fóru v Písku poděkovali zástupci Jihočeské hospodářské komory firmám, které pomáhají

  Vloženo: 2.12.2022

  Podnikatelské fórum v Písku, které se uskutečnilo předpolední listopadový den, hostilo členy oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Písku, ale také zástupce Jihočeského kraje a města Písek. Hlavním tématem setkání bylo poděkování firmám, které se aktivně zapojují do pomoci na Písecku. 13 členů komory si převzalo z rukou místopředsedy Jhk a generálního ředitele ČSAD Autobusy a.s. Vladimíra Homoly ocenění za pomoc v rámci projektu Obědy pro děti. Z úst hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby zazněla aktuální témata jako energie a doprava, což patří i k důležitým oblastem pro město Písek. Na píseckém podnikatelském fóru poděkovala Jihočeská hospodářská komora svým členům za […]