verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Za uzavřené provozovny město odpustí nájemné

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityZa uzavřené provozovny město odpustí nájemné

Za uzavřené provozovny město odpustí nájemné


Nájemcům, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města Písek a byli nuceni uzavřít své provozovny v důsledku krizových opatření, může město částečně nebo úplně odpustit nájemné. Rozhodli o tom městští radní na svém březnovém zasedání, aby tak zmírnili ekonomické dopady nouzového stavu na místní drobné podnikatele

„Týkalo by se to plateb za pronájem prostor sloužících k podnikání za období od března až do doby zrušení omezujících opatření bránících provozování podnikatelské činnosti,“ říká místostarostka Petra Trambová. O výši odpuštěného nájemného by rozhodovala rada města vždy na základě žádosti konkrétního nájemce.

Město chce ulevit i těm podnikatelům, kteří sice nebyli v březnu nuceni uzavřít své provozovny, ale z důvodu různých omezení by se mohli dostat do finanční tísně. „Tito nájemci budou moci své závazky uhradit i pomocí splátkových kalendářů, a to až do konce roku, aniž by jim byly účtovány úroky z prodlení za opožděné finanční plnění plateb nájemného,“ vysvětluje Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku.

Pandemie COVID-19 a s ní spojená přísná opatření vlády České republiky mohou dle radních ospravedlnit dočasné neplnění povinností z uzavřených nájemních smluv mezi městem a nájemci jeho prostor sloužících k podnikání.

Zdroj:http://www.mesto-pisek.cz/za-uzavrene-provozovny-mesto-odpusti-najemne/d-32431
Zveřejněno: 1.4.2020