verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Vláda schválila kompenzace mezd ve firmách, pozastaví i EET a odpustí zdravotní a sociální odvody

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityVláda schválila kompenzace mezd ve firmách, pozastaví i EET a odpustí zdravotní a sociální odvody

Vláda schválila kompenzace mezd ve firmách, pozastaví i EET a odpustí zdravotní a sociální odvody


Vláda České republiky na jednání 23. března 2020 schválila kompenzace mezd ve firmách, odpuštění zdravotních a sociálních odvodů a pozastavila EET. Nově se státní podpory mezd dočkají všichni, jimž vlivem boje s koronavirem klesl počet zaměstnanců, dodávky materiálu nebo odbyt. Stát v takových případech přispěje firmám 50 až 80 % nákladů na mzdy. Tzv. kurzarbeit je podle podnikatelských svazů pro firmy zásadní pomocí.

Ministerstvy zvažovaná opatření se mění velmi dynamicky. Úplná informace o konkrétní podobě jednotlivých návrhů není při sepisování tohoto textu známa. Opatření, pro která je nutná změna zákona, budou navíc muset projít – byť i ve stavu nouze krátkým – legislativním procesem v parlamentu, nicméně nelze vyloučit změnu některých parametrů, podobně jako se vyvíjela třeba od pátku do pondělí podoba změn pojistných zákonů.

Z hlediska OSVČ jsou důležité následující kroky odsouhlasené vládou na pondělní schůzi:

  • Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat.
  • Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů.

Pro zaměstnavatele je důležité, že vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. U kompenzací dvou typů překážek našla shodu vláda již minulý týden, 24. března doplnila i zbývající tři (stručný popis lze nalézt na webu MPSV). V tuto chvíli nedisponujeme jednoznačnou informací, jak je to s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje míru státní kompenzace, tedy to kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Všechny dotčené podnikatele zaujme, že:

  • vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. 5. 2020.
  • Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů).

Vláda nakonec vyhodnotila, že opatření na zmírnění důsledků epidemie nemůže finančně zabezpečit pomocí existující rezervy státního rozpočtu nebo pouhými přesuny peněz v rámci schváleného státního rozpočtu, a proto předloží do sněmovny novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, která jí umožní opatření financovat prostřednictvím schodku zvýšeného na 200 miliard Kč.

Kompletní výsledky jednání Vlády ČR ze dne 23. března 2020

Zdroj:https://www.jhk.cz/aktuality/vlada-schvalila-kompenzace-mezd-ve-firmach-pozastavi-i-eet-a-odpusti-zdravotni-a-socialni-odvody
Zveřejněno: 24.3.2020