verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Protiepidemická opatření ve firmách a dodržování BOZP mohou snížit riziko nákazy

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityProtiepidemická opatření ve firmách a dodržování BOZP mohou snížit riziko nákazy

Protiepidemická opatření ve firmách a dodržování BOZP mohou snížit riziko nákazy


V současné době po celém světě rezonuje téma „koronavirus“. Vzhledem k velmi přísným pravidlům hrozí často uzavření celé firmy i na několik týdnů, a tak je často nutné nastavit funkční pravidla. Bohužel státní správa i zahraniční úřady podnikatelům situaci značně komplikují častými změnami pravidel a požadavků a také často řadou nejednoznačných prohlášení. Členská firma Jhk Bc. Michal Mražik, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto připravila několik základních pravidel, která lze zavést a dodržovat a riziko tak snížit na minimum. Byť při současném stavu nelze riziko úplně odstranit.

Základní pravidla pro snížení rizika šíření nákazy

 • Základní hygiena – je třeba lidem připomínat i základní hygienická pravidla, která lidé stále častěji ignorují. Sem patří nejen mytí rukou po návštěvě toalety a před jídlem, ale také kýchání do látky (nikoliv do ruky) a třeba i povinnost v případě nemoci zůstat doma a nechodit do práce (tedy nešířit nemoc mezi kolegy). Sem patří i jednoduché pravidlo – nejezdím tam, kde to je zakázané nebo kde zrovna probíhá epidemie, pokud se na danou nemoc nelze očkovat.

 

 • Firemní pravidla – zde si každá firma může nastavit, co potřebuje, ale vždy v souladu s pravidly danými státem. Důležité je při nastavení myslet na čtyři oblasti:
  • vnitřní pravidla (pro vlastní zaměstnance uvnitř firmy v pracovní době a během přestávek), ta by měla obsahovat hygienická pravidla, desinfekční pravidla, pravidla pro přestávky, pravidla pro nemocné pracovníky, atd.
  • pravidla pro návštěvy – co vše musí dodržet návštěva. Obvykle nejbezpečnější bude pravidlo v podstatě stejné jako pro vlastní zaměstnance. Navíc to nebude přinášet protesty zaměstnanců – proč oni nemusí a já ano? A také je důležité nezapomenout na správné informování návštěv.
  • pravidla pro kontakt – pravidla pro zaměstnance na pracovních cestách, jak se chovat a co dodržovat. Sem patří i pravidla pro hledání informací o cíli cesty před výjezdem a to včetně místních pravidel.
  • pravidla pro prostory – zejména pravidla odstupů, desinfekce prostor, úklidu a zabránění přenosu nákazy mezi pracovišti.

 

 • Aktualizace – vždy myslete na to, aby pravidla ve firmě byla aktuální. Nastavte proces sledování požadavků ministerstva zdravotnictví, hygienické stanice ale třeba i zahraničních úřadů, pokud pracujete v mezinárodním prostředí nebo vysíláte zaměstnance do zahraničí. Situace se mění velmi rychle, ale aktualizace pro danou lokalitu by měla být provedena vždy těsně před odjezdem.

 

 • Omezení kontaktu – toto je nejtěžší část. Všichni víme, že úplně bez kontaktu se svět neobejde. Ale přesto lze kontakt minimalizovat. Ať už úpravou provozovny, nebo změnou stylu pracovních schůzek. Řada věcí lze vyřešit na dálku, v dnešní době se již dělají dokonce i dálkové audity a pokud Vás může auditor zkontrolovat na dálku online, pak lze stejným způsobem. Navíc u zahraničních cest hrozí nemožnost návratu nebo karanténa v cíli cesty. Takový pobyt pak v případě pracovní cesty musí plně uhradit zaměstnavatel včetně všech zákonných nároků jako jsou diety.

 

 • Zákonná omezení všech pravidel – zde jen krátké připomenutí, že nejen zákonné požadavky na proti Covidová pravidla jsou limitující. Jsou zde i jiné zákonné požadavky. Tedy začněme tím, že co je psáno, to je dáno. Tedy všechna pravidla musí být sepsaná a podepsaná zodpovědnou osobou. Zároveň platí jen ta pravidla, se kterými jsou zaměstnanci řádně a prokazatelně seznámeni – tedy školení s podpisem je nutnost. A naposled platí též, že každé pravidlo smí vstoupit v platnost až 15 dní po seznámení zaměstnanců – tedy vzhledem k aktuální virové situaci není moc prostoru čekat se sepsáním pravidel.

Více informací naleznete ZDE

Zdroj:https://www.jhk.cz/aktuality
Zveřejněno: 6.10.2020