verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Podnikatelé mohou do 19. listopadu žádat o odpuštění nájemného

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityPodnikatelé mohou do 19. listopadu žádat o odpuštění nájemného

Podnikatelé mohou do 19. listopadu žádat o odpuštění nájemného


Rada města souhlasila s odpuštěním nájemného za listopad a prosinec podnikatelům, kteří mají provozovnu v prostorách města Písku a kvůli nařízení vlády museli k 22. říjnu úplně nebo částečně zavřít.  Město také prodlouží nájemcům či podnájemcům lhůtu splatnosti nájemného za tento rok do 30. června 2021, a to bez uplatnění nároku na úrok z prodlení. Žádost o prominutí dluhu musí podnikatelé odevzdat do 19. listopadu na odbor správy majetku nebo DBS. Všechny žádosti pak budou 3. prosince předloženy zastupitelstvu města ke schválení. Formulář Žádosti o prominutí dluhu na nájemném za pronajatý prostor sloužící k podnikání je k dispozici zde.
Zdroj:https://www.mesto-pisek.cz/podnikatele-mohou-do-19-listopadu-zadat-o-odpusteni-najemneho/d-35828/p1=29518
Zveřejněno: 5.11.2020