verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Písek opět získal titul Město pro byznys Jihočeského kraje

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityPísek opět získal titul Město pro byznys Jihočeského kraje

Písek opět získal titul Město pro byznys Jihočeského kraje


Písek se stal počtvrté v řadě za sebou Městem pro byznys Jihočeského kraje. Ocenění na Krajském úřadě Jihočeského kraje převzala starostka města Eva Vanžurová. Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do něj zařazena automaticky.  Z hodnocených dat vyplynulo, že Písek má ve srovnání s jinými jihočeskými městy výrazný nárůst malých a středních firem ve městě, vysoký přírůstek obyvatel, vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, nejvyšší podíl kapitálových výdajů a výdajů na rozvoj bydlení. Za Pískem skončila Blatná a Jindřichův Hradec.
Do srovnávacího výzkumu Město pro byznys je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Jeho smyslem je ukázat podnikatelům, ve kterých městech jsou pro ně vytvořeny dobré podmínky a zároveň ocenit vedení měst za jejich přístup k podnikatelské sféře. Celorepublikový vítěz bude znám v listopadu.
Zdroj:https://www.mesto-pisek.cz/pisek-opet-ziskal-titul-mesto-pro-byznys-jihoceskeho-kraje/d-35119/p1=29518
Zveřejněno: 16.9.2020