verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za červen do 14. srpna

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityOSVČ mohou žádat o ošetřovné za červen do 14. srpna

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za červen do 14. srpna


Ode 15. července 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci 4. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podmínky pro ošetřovné za červen jsou stejné jako v květnové výzvě, k žádosti se tedy nepřikládá žádná příloha. Jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/hendikepovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ošetřovné je určené lidem, kteří musí pečovat o dítě nebo hendikepovaného člověka a současně tak nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc v rámci dotačního programu ve výši 500 Kč za kalendářní den. O příspěvek se žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře dostupného na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Žádosti se mohou podávat až do 14. srpna

Do žádosti musí OSVČ vyplnit jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu. Žádost je skutečně jednoduchá a zabere při vyplňování jen pár minut,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler. Žádosti o „ošetřovné“ za červen budou moci osoby samostatně výdělečně činné podávat až do 14. srpna. Vyplněný e-tiskopis se posílá na Ministerstvo průmyslu a obchodu. A to prostřednictvím datové schránky nebo poštou zaslat vytištěnou žádost, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, je možné žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.

MPO schválilo už na 135 tisíc žádostí

MPO dosud přijalo 161 tisíc žádostí o „ošetřovné“, 135 tisíc je schválených, 6 tisíc vrácených a podnikatelé ještě neposlali podklady, 11 tisíc zamítnutých (zejména duplicitní žádosti na jedno identifikační číslo), 9 tisíc žádostí se ještě bude hodnotit. Chybovalo se zejména v tom, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádosti nebyl podpis apod. Dosud MPO na tuto dotaci, kterou resort v reakci na pandemii koronaviru připravil v rekordně krátké době, protože zákon o nemocenském pojištění s tímto ošetrovným pro OSVČ nepočítá, vyplatilo 1,5 mld. Kč.

Zdroj:https://www.jhk.cz/aktuality
Zveřejněno: 21.7.2020