verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Kulatý stůl v Haslachu

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityKulatý stůl v Haslachu

Kulatý stůl v Haslachu


V první polovině února se v rakouském Haslachu sešli zástupci rakouských a českých textilních firem se zástupci Sdružení Textil Jihočeské hospodářské komory, Oblastní kanceláře Rohrbach Hospodářské komory Horního Rakouska a Textilního centra Haslach. Obě strany si od přeshraniční spolupráce slibují zvýšení kvality vzdělávání a zájmu o textilní průmysl. 

Kateřina Rybaříková, manažerka Sdružení Textil, v úvodu setkání představila činnost sdružení a aktivity projektu EduTex, v rámci něhož jsou pro žáky ZŠ i SŠ pořádány interaktivní workshopy, které účastníky seznamují, jak pracovat s textilem.  

Christina Leitner, odborná pracovnice Textilního centra, během jeho prohlídky přiblížila fungování školského systému v Rakousku, konkrétně v oboru tkalcovství. Jeho kořeny sahají do dávné minulosti centra, kde původně sídlila tkalcovna Vonwiller. Samotné Textilní centrum vzniklo až v roce 2012, přesto nabízí řadu zajímavostí. Pro školy i veřejnost se tu pořádají exkurze, workshopy, týdenní a víkendové kurzy pod vedením mezinárodních expertů a ve spolupráci s univerzitou v Linci se organizují kurzy Shuttle, kde si účastníci vyzkouší různé textilní techniky.  

Obdobně jako české firmy si i ty rakouské posteskly po nedostatečném zájmu dětí o textilní obor. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba velkého úsilí, aby byl tento obor znovu atraktivní a probudil se zájem o jeho studium. Klaus Grad, zástupce Hospodářské komory Rohrbach, výměnu zkušeností a spolupráci velmi vítá a do budoucna je otevřený dalším projektům na podporu textilního oboru, stejně jako je projekt Edutex.

 
Zveřejněno: 7.3.2019