verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Klienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění.

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityKlienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění.

Klienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění.


Klienti Probačního domu v Písku budou hledat pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé z Písku tak  mohou získat další zaměstnance. Výhodou těchto zaměstnanců je motivace k práci. Jedná se o osoby, které jsou rozhodnutím soudu podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a mají nařízenou přesně na 6 měsíců přiměřenou povinnost absolvovat pobytový program v probačním domě (PD). Jedná se tedy o osoby trestané, podmíněně propuštěné na svobodu s nařízením určitých povinností. Výhodou je, že mají kde bydlet, jsou vždy k zastižení (pokud by sami nereagovali, tak prostřednictvím odborných pracovníků), jsou motivovaní a dostatečně informovaní, v rámci programu jsou pravidelně i namátkově testováni na OPL a alkohol, jelikož je v probačním domě nulová tolerance na tyto látky. První klienti jsou již zaměstnáni a zatím bez komplikací. Práce, kromě dalších aktivit, je jednou z podmínek pobytového programu PD. Jsou to lidé se záznamem v trestním rejstříku, ale mnohdy jsou to velmi kvalitní pracovníci. Do konce března by měli přibýt další klienti a budou potřebovat práci.  Příspěvek na mzdu u těchto klientů automaticky z žádného programu  není, jedině ve spolupráci s ÚP v rámci jejich běžných programů. Nic méně to, co můžeme nabídnout je právě motivace klientů, jistota, že nejsou pod vlivem OPL a možný vliv ze strany odborných pracovníků probačního domu na tyto pracovníky.

https://www.pmscr.cz/probacni-a-mediacni-sluzba-zahajila-provoz-probacniho-domu-v-pisku/

 

 

 

Více informací:

 

Ing. Petr Hladík

Odborný pracovník (instruktor) – projekt Zpátky do života

Probační dům

 

Mobil: +420 607 053 394

Email: phladik2@pms.justice.cz

 

Probační dům v Písku

Samoty 27/47, 397 01 Písek

www.pmscr.cz

 

 
Zveřejněno: 30.1.2023