verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Dotační program: Podpora podnikatelů COVID_Písek

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityDotační program: Podpora podnikatelů COVID_Písek

Dotační program: Podpora podnikatelů COVID_Písek


Kdo může žádat:

 • Žadatel je podnikatel s provozovnou na území města Písek nebo se sídlem na území města Písek bez provozovny jinde na území ČR s počtem 0 až 10 zaměstnanců.
 • Podnikatel není součástí české nebo mezinárodní skupiny, jejichž tržby v roce 2018 nebo 2019 přesáhly hranici 50 mil. Kč.
 • Tržby podnikatele od počátku nouzového stavu do 31. 3. 2020 prokazatelně poklesly o 50 a více procent.
 • Výše obratu uvedená v daňovém přiznání přesáhne za kalendářní rok hranici 100 tis. Kč v případě OSVČ bez zaměstnance, nebo 500 000 Kč v případě podnikatele se zaměstnanci.
 • Žadatel nesmí mít k datu podání dluh po splatnosti vůči městu Písek. Tato podmínka se nevztahuje na dlužné nájemné z podnikatelských prostor ve vlastnictví města, jehož odpouštění řeší jiná podpora města Písek v rámci nouzového stavu.
 • Řádně vyplněná a odevzdaná žádost o poskytnutí dotace vč. požadovaných příloh.

Jak na to

 • Vyplňte žádost.
 • Nezapomeňte na přílohy, tzn. na kopii daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018 a „informaci o počtu zaměstnanců“ a „úhrn tržeb“.
 • Kompletní podmínky dotace, žádost a povinné přílohy naleznete níže.

Kdy žádat a jak žádost předat

Žádosti označené nápisem „Dotace COVID Písek“ je možné podávat v termínu od 12. do 23. 6. 2020, a to následujícím způsobem:

 • poštou s označením „jednorázová podpora pro drobné podnikatele“ na adresu: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek,
 • osobně, vložením žádosti do speciálních boxů s označením „Jednorázová podpora pro OSVČ“ umístěných za vstupními dveřmi do Městského úřadu Písek na adresách Velké náměstí 114/3 a Budovcova 207
 • datovou  schránkou p5ibfya

Další informace:

Odkazy

Zdroj:http://www.mesto-pisek.cz/covid-19-nouzovy-stav-podpora/ds-1628/p1=31665
Zveřejněno: 13.5.2020