verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Aktuální přehled podpor podnikání

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityAktuální přehled podpor podnikání

Aktuální přehled podpor podnikání


Aktuální přehled podpor podnikání

I přesto, že léto je v plném proudu, otevírá se řada možností pro podnikatelské subjekty, kdy je možné žádat o finanční podporu na jejich podnikatelské záměry.

V rámci Operačního programu Podnikání inovace a konkurenceschopnost (OP PIK), Operačního programu Zaměstnanost (OP Z), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) nebo podpory Jihočeského kraje bylo vyhlášeno několik programů, či se plánuje v brzké době jejich spuštění.

Podívejte se do našeho stručného přehledu a seznamte se s možnostmi podpor pro Vaše podnikání!

V případě dotazů se obraťte na naše pracoviště podpory podnikání poradenstvi@jhk.cz či na oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory.

TIP: Chcete podrobné informace k vyhlášeným výzvám a programům. Využijte našeho Monitoringu dotačních titulů a programových příležitostí. Zdarma je rozesílán všem členům Jihočeské hospodářské komory. Pokud ještě nemáte poslední červencové vydání, kontaktujte Vaši oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory.

Výzvy OP PODNIKÁNÍ INOVACE A KONKURENCESCHOPNOST

Nově vyhlášené výzvy k 30.6.2017:

Název výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Inovace – Výzva IV (inovační projekt) 12.7.2017 12.11.2017 Podporována je produktová, procesní, organizační a marketingová inovace
Partnerství znalostního transferu – Výzva III. 14.7.2017 13.10.2017 Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí
Spolupráce – Klastry – Výzva IV. 14.7.2017 20.10.2017 Podpora rozvoje inovačních sítí – klastrů
Inovační vouchery – Výzva II. 10.7.2017 31.12.2017 Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou
Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I. 17.7.2017 17.11.2017 Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, podpora opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III 17.7.2017 17.10.2017 Zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzvy III 17.7.2017 17.11.2017 Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR zatím běžně neuplatňují (substituce primárních zdrojů druhotnými surovinami)
Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III 17.7.2017 17.11.2017 Instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, příp. plnění v rámci místní infrastruktury
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III 17.7.2017 17.9.2017 Rozšiřování nabíjecí infrastruktury a počet pořízených elektromobilů

Podrobné informace k výzvám OP PIK na www.agentura-api.org/.

Plánované výzvy do konce roku 2017:

Název Plánované vyhlášení Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Aplikace – Výzva IV 7/2017 8/2017 11/2017 Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
Potenciál – Výzva IV 7/2017 8/2017 11/2017 Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
Spolupráce – TP – Výzva III 8/2017 9/2017 12/2017 Rozvoj technologických platforem
Služby infrastruktury – Výzva IV 8/2017 9/2017 12/2017 Poskytování služeb inovativním podnikům
Smart grids I: Distribuční sítě, Výzva III 9/2017 9/2017 1/2018 Automatizované dálkově ovládané prvky v distribučních soustavách, řízení napětí, měření kvality, řešení lokální bilance
Úspory energie (podpora vícenákladů) – Výzva III 9/2017 9/2017 1/2018 Úspora konečné spotřeby energie
Obnovitelné zdroje energie – Výzva III 9/2017 9/2017 1/2018 MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla
Vysokorychlostní internet – Výzva II. 9/2017 9/2017 1/2018 Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet
Technologie – Výzva VI. 10/2017 10/2017 10/2018 Podpora začínajících podnikatelů, pořízení nových strojů, zařízení a vybavení
Úspory energie – Výzva IV. 12/2017 4/2018 12/2018 Úspora konečné energie

Podrobné informace k výzvám OP PIK na www.agentura-api.org/.

 

Programy ČMZRB

Aktuálně probíhající programy:

Název programu Vyhlášení Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Expanze 28.4.2017 1.6.2017 31.3.2019 Využití zvýhodněného úvěru nebo finančního příspěvku na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
Program ENERG 12.6.2017 15.6.2017 31.12.2017 Usnadnění MSP přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů
Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji 20.3.2017 20.3.2017 31.3.2018 Realizace podnikatelských projektů malých podnikatelů a zvyšování kvality technické infrastruktury obcí v Jihočeském kraji

Podrobné informace k programům ČMZRB na http://www.cmzrb.cz/.

 

Programy JIHOČESKÉHO KRAJE

Plánované výzvy:

Název programu Vyhlášení Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Jihočeské podnikatelské vouchery 19.6.2017 1.9.2017 28.9.2017 Využití voucheru na využití kapacit, kterými podniky samy nedisponují nebo k zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit nebo zvýšení inovačního potenciálu
Podpora technického vzdělávání Srpen 2017 zatím neuvedeno zatím neuvedeno Podpora technického vzdělávání, zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů, podpora spolupráce firem a škol v technicky zaměřených oborech

Podrobné informace k programům Jihočeského kraje na http://www.kraj-jihocesky.cz/2255/letak_8211_dotacni_programy_jck_2017.htmhttp://www.kraj-jihocesky.cz/2255/letak_8211_dotacni_programy_jck_2017.htm.

 

Výzvy OP ZAMĚSTNANOST

Plánované výzvy do konce roku 2017 pro podnikatele:

Název výzvy Plánované vyhlášení Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Podpora sociálního podnikání – Výzva č.129 1.8.2017 1.8.2017 30.11.2017 Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Výzva č. 79 1.10.2017 1.10.2017 30.11.2017 Podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů, podpora rozvoje ŘLZ
Vzdělávání zaměstnanců – Výzva č. 72 1.11.2017 1.11.2017 31.12.2017 Další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, soft skills a odborných dovedností

Podrobné informace k výzvám OP Z na www.esfcr.cz.

 

Výzvy INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Plánované výzvy do konce roku 2017:

Název výzvy Plánované vyhlášení Zahájení příjmu Ukončení příjmu Stručný popis
Sociální bydlení 11/2017 12/2017 04/2018 Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
Energetické úspory v bytových domech III. 12/2017 01/2018 11/2018 Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla

Podrobné informace k výzvám IROP na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.

 
Zveřejněno: 18.7.2017