verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

COVID II – obnoven příjem žádostí do 1. kola do 3. dubna

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityCOVID II – obnoven příjem žádostí do 1. kola do 3. dubna

COVID II – obnoven příjem žádostí do 1. kola do 3. dubna


Pro velký zájem o záruční program COVID II došlo ke změně výzvy. ČMZRB obnovila příjem žádostí do 1. kola, které bude otevřené do 3. dubna 2020, 23:59 hodin.

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. O podpoře i těchto projektů  jednáme s MPO a HMP.

První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno. O záruku za provozní úvěr požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podniků. Hodnota předložených úvěrů přesahuje 1,5 miliard korun. Všechny žádosti budou vyhodnoceny v následujících 10 pracovních dnech. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.

Žádosti a přílohy do programu COVID II se příjimají pouze na oficiálních formulářích, žádost včetně příloh naleznete zde

NÁVOD, JAK ZAŽÁDAT O ZÁRUKU Z PROGRAMU COVID II

Zdroj:https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Zveřejněno: 3.4.2020