verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Žádosti o kompenzační bonus za 2.období lze podat do 7.8.

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityŽádosti o kompenzační bonus za 2.období lze podat do 7.8.

Žádosti o kompenzační bonus za 2.období lze podat do 7.8.


Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.

Lhůta pro podání žádosti týkající se uplatnění nároku na kompenzační bonus za druhé bonusové období (tj. za dny od 1. května do 8. června 2020) uplyne v pátek 7. srpna 2020. Po tomto datu uplatnění nároku za dané období již nebude možné.

Finanční správa k 3. srpnu zpracovala od osob samotně výdělečně činných celkem 916 917 žádostí a vyplatila živnostníkům již více než 20 mld. Kč. Od společníků malých s. r. o. zpracovala 79 300 žádostí a vyplatila jim více než 1,6 mld. Kč. Nejčastější formou zaslání žádosti finančnímu úřadu bylo u obou skupin žadatelů odeslání prostřednictvím e-mailu.

Kromě OSVČ a společníků malých s. r. o. mohou o kompenzační bonus žádat osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Více informací ohledně podmínek, za kterých mohou „dohodáři“ čerpat kompenzační bonus, naleznete zde.

Zdroj:https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-o-kompenzacni-bonus-za-druhe-bonusove-obdobi-lze-podat-nejpozdeji-do-7–srpna-2020–256081/
Zveřejněno: 5.8.2020