verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

V srpnu se OSVČ naposledy odpustí zálohy na pojistné. Od září je však opět musí platit

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityV srpnu se OSVČ naposledy odpustí zálohy na pojistné. Od září je však opět musí platit

V srpnu se OSVČ naposledy odpustí zálohy na pojistné. Od září je však opět musí platit


Osobám samostatně výdělečně činným bylo vůli koronavirové pandemii odpuštěno hrazení záloh na zdravotní a sociální pojištění na půl roku, tedy za měsíce březen, duben, květen, červen, červenec a srpen. Od září však musí svou povinnost hrazení záloh opět plnit. 

Sociální pojištění OSVČ 

OSVČ se na půl roku odpustily minimální zálohy i minimální pojistné jak na zdravotní, tak na sociální pojištění. Zpětně, příští rok po podání přehledu za rok 2020, pak budou muset OSVČ doplatit rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platí pouze minimální zálohy, bude mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Minimální zálohy na sociální pojistné nyní činí 2544 korun u OSVČ hlavních a 1018 u OSVČ vedlejších.

Sociální pojištění za rok 2020 se pak určí tak, že se od standardního výpočtu odečte za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, částka

  • 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ s minimální zálohou tedy nemusí půl roku platit zálohy, ani nic zpětně doplácet. OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimálními zálohami.

Dále se stanovilo, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné, se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu, aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodu.

První zálohu na důchodové pojištění, kterou bude nutné uhradit ve lhůtě splatnosti, je záloha na září 2020. Ta je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí.

Zálohy na zdravotní pojištění 

Žádné zálohy se nemusí půl roku platit také u zdravotního pojištění, přičemž zpětně se nebude doplácet pojistné v minimální výši. Ti, kdo mají vyšší než minimální zálohy, budou muset zpětně doplatit (po podání přehledu za rok 2020) jen rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného. I u zdravotního pojištění platí, že kdo zaplatí zálohu na březen, bude mu započítána jako záloha na září. Minimální záloha u zdravotního pojištění nyní činí 2352 Kč.

Platba za září by však měla dorazit, splatná je od 1. září do 8. října.

Zdroj:https://www.jhk.cz/aktuality
Zveřejněno: 26.8.2020