verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Radní schválili podporu pro drobné podnikatele

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityRadní schválili podporu pro drobné podnikatele

Radní schválili podporu pro drobné podnikatele


Rada města na svém zasedání v pondělí 30. března schválila základní parametry dotačního programu na podporu OSVČ a malých podnikatelů ve městě Písek. „Finanční odbor nyní kompletně zpracuje dotační program a předloží ho na nejbližším zasedání zastupitelstva. Plánujeme ho uskutečnit v dubnu, pravděpodobně formou videokonference,“ říká starostka Eva Vanžurová. Důvodem podpory je udržení rozsahu podnikatelské činnosti ve městě. „Chtěli bychom vybraným podnikatelům alespoň částečně ulehčit složitou ekonomickou situaci, do které se dostali v důsledku současných krizových opatření,“ dodává starostka

Podpora je zaměřena na OSVČ a podnikatele s maximálně deseti zaměstnanci. Pro OSVČ je navrhována maximální výše jednorázové dotace na 10 tisíc korun, pro podnikatele pak 100 tisíc korun. Předpokládaný objem finančních prostředků vynaložených z městského rozpočtu je 20 milionů korun. Aby se písečtí živnostníci a podnikatelé této pomoci dočkali, zpracovaný dotační program včetně požadavku na rozpočtovou změnu odpovídající celkovému objemu dotace bude muset schválit ještě zastupitelstvo.

„Osoby samostatně výdělečně činné a drobní podnikatelé, kteří budou o podporu žádat, budou muset splnit několik podmínek. Vedle prokazatelného omezení nebo zákazu činnosti je to například sídlo a provozovna v Písku nebo prokázání stanovené výše příjmů. V případě OSVČ jde o minimálně 200 tisíc korun ročně, v případě podnikatelů pak 500 tisíc korun ročního obratu dle daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018,“ vysvětluje Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru, který dotační program zpracovává. Podpora by se netýkala podnikatelů, kteří jsou součástí větší podnikatelské skupiny a/nebo vlastní další provozovny mimo území města.

Zdroj:http://www.mesto-pisek.cz/radni-schvalili-podporu-pro-drobne-podnikatele/d-32430
Zveřejněno: 1.4.2020