verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Průmysl v Písku

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Průmysl v Písku

Historie průmyslu v Písku

Město Písek, které bylo již v minulosti ekonomicky velmi úspěšné, bohatlo ve středověku zejména na rýžování zlata z řeky Otavy. To městu dalo i jeho jméno, Písek však prosperoval i díky sběru perel či čilému obchodu. V 18. a 19. století město nebylo, na rozdíl od měst okolních, zasaženo vlnou prudké industrializace. Hlavním důvodem byl odklon trasy hlavní železniční trati, Dráhy císaře Františka Josefa, do výhodnější a přímější polohy, mimo území Písku. Ačkoli průmysl ve městě existoval, nedosáhl většího významu a rozměrů. Tento stav vyústil ve zbrzdění rozvoje hlavního města tehdejšího Prácheňského kraje, které bylo považováno spíše za centrum vzdělání a administrativy. Dřívější handicap se však brzy začal měnit ve výhodu, neboť nedotčená krajina lákala a dodnes láká turisty, což přispívá k rozvoji cestovního ruchu. Průmysl se v Písku dočkal boomu až po druhé světové válce. Tehdy vznikla řada potravinářských, textilních a elektrotechnických závodů, například Jitex či Kovosvit, nicméně město nikdy nebylo přílišnou industrializací zničeno.


Průmysl v současné době

V současné době Písek zažívá rozvoj průmyslu, jehož zaměření se v porevolučních letech přiklonilo spíše k elektrotechnickému a strojnímu průmyslu, zejména v oblasti automotive. Mezitím se vliv předrevolučních velkopodniků utlumil a dnes dosahují mnohem nižšího podílu na rozvoji ekonomiky města. Směrem na obec Čížová se od konce 90. let rozrůstá průmyslová zóna Písek-Sever, využívaná zvětšujícím se počtem firem. Tato zóna je svou rozlohou přes osmdesát hektarů největší průmyslovou zónou v celém Jihočeském kraji. Díky dotaci od Evropské unie byla do zóny vybudována cyklostezka a dopravní obsluhu zabezpečují pravidelné spoje městské dopravy, nově zde funguje také železniční zastávka Písek-Dobešice. Na okraji zóny se stále nachází původní zástavba školního statku Střední Zemědělské školy v Písku, vedle níž byla zřízena ubytovna pro dělníky zaměstnané v zóně. Celkově zde našlo uplatnění téměř 4000 zaměstnanců v těchto firmách:

AISIN Europe Manufacturing Czech, s. r. o.,
Bioenergy, s. r. o.,
BROTEX Z&J, s. r. o.,
CSS SPEDITION, s. r. o.,
Faurecia Automotive CZ, s. r. o.,
Faurecia Components, s. r. o.,
HEYCO WERK ČR, s. r. o.,
Hüwa CZ, a. s.,
KUNSTSTOFF FRÖHLICH GmbH, o. s.,
LOVATO Electric, s. r. o.,
S.n.o.p. cz, a. s.,
Schneider Electric, a.s.,
SMOM CZ s.r.o.,

 

Prezentace průmyslové zóny – Písek
Leták průmyslové zóny – Písek


Tradičními píseckými podniky, sídlícími mimo průmyslovou zónu, pak jsou:
Agpi, a. s.,
MÚÚÚ – MASO UZENINY Písek, a. s.,
Jitex COMFORT, s. r. o.,


V Písku se nachází také několik areálů, takzvaných brownfieldů, které částečně nebo úplně přestaly plnit svou původní funkci a podařilo se je naplnit novými firmami, které využívají potenciál již vystavěných budov. Jedná se například o areály bývalých kasáren, areál bývalé slévárny V.O.S., prostory bývalé firmy Kovosvit nebo část areálu textilky Jitex, kde působí zhruba padesátka firem a živnostníků rozmanitého zaměření a některé plochy jsou stále k pronájmu.
Firmami využívající tyto prostory jsou například:
BaK Production, s. r. o.,
BaK systémy, s. r. o.,
Ecomodula, s. r. o.,
Interplex Precision Engineering Czech Republic, s. r. o.,
Technologické centrum Písek, s. r. o.
Centrum nízkoenergetických staveb
Jitex Písek a.s.


Tradičním lze nazvat také zpracování dřeva z městských lesů či těžbu kamene v blízkém okolí města. Směrem na Tábor se nachází kamenolom Na Ptáčkovně, jenž produkuje drcený stavební kámen. Jeho zpracování probíhá přímo v areálu lomu. Nedaleko lomu je také závod na zpracování dekoračního kamene Jihokámen, v. d. Ve městě zpracovává kámen taktéž UNIGRANIT Písek, a. s. Písek je známý výskytem radioaktivního Pisekitu, nerostu, který se vyskytuje pouze v okolí města. Blízké Písecké hory mají několik lokalit, kde bylo do konce 19. století těženo zlato a drahokamy v průmyslovém měřítku.


Průmyslová zóna Písek

Živnostenský úřad

Mapa průmyslových zón města


Image Map 1. Severní průmyslová zóna 8. Areál Purkratice 5. Jitex areál 3. Interplex areál (areál bývalého Kovosvitu) 2. Městský areál 6. Jižní průmyslová zóna 7. Obchodní zóna hřebčinec 4. Průmyslový areál Samoty
X

1. Severní průmyslová zóna

 • Aisin Europe Manufacturing Czech, s.r.o.
 • Schneider Elektric a.s.
 • Heyco Werk ČR s.r.o.
 • Kunststoff - Fröhlich GmbH o.s. CZ
 • s.n.o.p. CZ Písek
 • FAURECIA COMPONENTS Písek s.r.o.
 • BROTEX Z & J s.r.o.
 • CSS spedition s.r.o.
 • Hüwa CZ a.s.
X

2. Městský areál

 • ACE SPORT s.r.o.;
 • Bibo Shoe spol. s r.o.
 • FOR BODY STUDIO
X

3. Interplex areál (areál bývalého Kovosvitu)

 • Interplex Precision Engineering Czech Republic, s.r.o.
 • Ecomodula s.r.o.
X

4. Průmyslový areál Samoty

 • Žádné náznamy
X

5. Jitex areál

 • Jitex Písek s.r.o.
 • Jitex Comfort s.r.o.
 • ERT Automotive Bohemia s.r.o.
 • Lezetop s.r.o.
 • Rivetec spol s r.o.
 • ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. – dílny
 • s.n.o.p. CZ Písek
X

6. Jižní průmyslová zóna

 • Žádné náznamy
X

7. Obchodní zóna hřebčinec

 • Cyklošvec s.r.o.
 • JEN Components s.r.o.
 • Josef Staněk
X

8. Areál Purkratice

 • BaK Production s.r.o.
 • Bak Systémy s.r.o