verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Podnikatelé mohou žádat o podporu z programu COVID Písek

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityPodnikatelé mohou žádat o podporu z programu COVID Písek

Podnikatelé mohou žádat o podporu z programu COVID Písek


Od pátku 12. června do úterý 23. června 2020 bude možné žádat o jednorázovou podporu od města ve třetím programu s názvem Podpora podnikatelů COVID_Písek. Ten je zaměřen na drobné podnikatele, kteří žádost dosud nepodali nebo nesplnili podmínky pro poskytnutí podpory v předchozích programech. „Primárním klíčem pro získání finanční podpory je pokles tržeb ve sledovaném období. Zde je také hlavní rozdíl oproti původním dvěma opatřením, kde se prostředky vyplácely na základě přímého zákazu činnosti nebo konkrétního omezení činnosti nařízeného vládou,“ vysvětluje Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Písek
Žadatelem může být podnikatel bez zaměstnanců nebo s maximálním počtem deseti zaměstnanců a provozovnou v Písku. Důležitým kritériem, jak již bylo uvedeno, je pokles tržeb v druhé polovině března, a to o 50 % oproti březnu 2019. Žádost o poskytnutí dotace je k dispozici na webových stránkách města zde. Povinnou součástí žádosti je kopie daňového přiznání, informace o počtu zaměstnanců, prokázání poklesu tržeb a podepsané smlouvy o poskytnutí dotace. Takto lze od města získat 10 000 až 100 000 korun na žadatele. Nově je možné čerpat prostředky souběžně s pobíráním rodičovského příspěvku, jsou akceptovány DPP a DPČ, krátkodobé přerušení činnosti nebo další provozovny mimo Písek.
Na dotaci nemá nárok podnikatel, kterému již byly vyplaceny prostředky v prvním nebo druhém programu města (podpora OSVČ a podpora drobných podnikatelů). „Podpora se dále nevztahuje na činnost v bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, finančních službách včetně poradenských služeb v těchto oblastech a na právní služby,“ upřesňuje Ladislav Toman.
Dotační prostředky od města lze čerpat současně se státní podporou. Další informace získáte na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz v záložce COVID-19/podpora nebo u vedoucího finančního oboru MěÚ Písek Ladislava Tomana.
Zdroj:http://www.mesto-pisek.cz/
Zveřejněno: 11.6.2020