verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Písek je opět Městem pro byznys Jihočeského kraje

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityPísek je opět Městem pro byznys Jihočeského kraje

Písek je opět Městem pro byznys Jihočeského kraje


Správnou kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a kvalitních podmínek pro podnikání obhájilo město Písek své loňské vítězství ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys v Jihočeském kraji.

„Velice si ocenění vážím a vzhledem k úspěchům i v předchozích ročnících, máme důkaz, že se nám dlouhodobě daří v Písku budovat prostředí přátelské podnikání. To by se bez vstřícného přístupu veřejné správy rozhodně neobešlo,“ říká starostka města Eva Vanžurová (Pro Písek). Jak dále uvedla, také aktivní zapojení Písku do konceptu Smart City je jednou z cest, jak i v budoucnu vytvářet prostor pro nové směry v podnikání a přivést do města podnikatele se zajímavými projekty. „Za to patří dík bývalému místostarostovi Josefu Knotovi. Byl to především on, kdo „Chytrý Písek“ dovedl mezi republikové lídry. Ráda bych také poděkovala pracovníkům úřadu, kteří ukázali, že svou práci dělají poctivě a dobře,“ dodává starostka.

První místo si Písek zasloužil především vysokým podílem právnických osob, velkým množstvím malých a středních firem, v rámci regionu jedním z nejvyšších přírůstků obyvatel, stejně jako velmi vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Písek má rovněž v celých jižních Čechách vůbec nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost. Silnou stránkou města je už zmíněný přístup veřejné správy. Velmi dobře Písek obstál i v testování elektronické komunikace, ve kterém se hodnotí rychlost, úplnost a správnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„My s podnikatelskou sférou dlouhodobě komunikujeme, pořádáme pravidelná setkání s Jihočeskou hospodářskou komorou, navštěvujeme firmy, diskutujeme s podnikateli a hledáme cesty, jak jim usnadnit život a případně i to, jak je propojovat se školami. Písek má také velmi rozvinutou průmyslovou zónu a město je pro podnikatele atraktivní i kvůli dobré dopravní dostupnosti,“ připojuje místostarostka Petra Trambová (TOP 09).

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

 

ZDROJ: MESTO-PISEK.CZ, 22. 2. 2019, Irena Malotová
Zveřejněno: 29.3.2019