verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

OPATŘENÍ MĚSTA PÍSKU na podporu podnikatelů

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityOPATŘENÍ MĚSTA PÍSKU na podporu podnikatelů

OPATŘENÍ MĚSTA PÍSKU na podporu podnikatelů


Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání dne 16.04.2020 v Písku schválilo v rámci rozpočtových opatření vyčlenění částky 20 milionů korun na pomoc osobám samostatně výdělečně činným a drobným podnikatelům na území města, jejichž činnost byla v důsledku protiepidemických opatření přechodně omezena nebo zakázána. Cílem podpory je udržet rozsah podnikatelské činnosti v Písku a alespoň částečně těmto lidem ulehčit nynější složitou ekonomickou situaci.

V případě OSVČ půjde o jednorázovou finanční podporu v maximální výši 10 tisíc korun, drobným podnikatelům (do deseti zaměstnanců) bude určen dotační program, díky kterému mohou získat až 10 tisíc korun na každého zaměstnance, tedy celkem až 100 tisíc korun.

Níže naleznete odkaz, kde jsou veškeré informace o možnostech čerpání této finanční podpory i formulář žádosti pro:

Pro více informací v případě potřeby kontaktujte: Ing. Ladislav Toman, vedoucí odboru financí, tel.: +420 382 330 235, e-mail: ladislav.toman@mupisek.cz,
Zveřejněno: 22.4.2020