verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Na jihu Čech je dlouhodobě nejlepším městem pro byznys Písek

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityNa jihu Čech je dlouhodobě nejlepším městem pro byznys Písek

Na jihu Čech je dlouhodobě nejlepším městem pro byznys Písek


Skvělou kombinací vstřícného přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si vítězství jednoznačně zasloužilo město Písek. Potvrdil to srovnávací výzkum „Město pro byznys desetiletí“, v němž se analytická agentura Datank zaměřila na dlouhodobé výsledky měst a obcí.  Výzkum se zaměřuje jak na podnikatelské prostředí v obcích s rozšířenou působností, tak na přístup veřejné správy v nich. V Jihočeském kraji se na druhém a třetím místě seřadily Jindřichův Hradec a Třeboň.

V dlouhodobém srovnání zaujímá město Písek v rámci regionu skutečně výjimečné postavení. Za posledních deset let byl pětkrát na úplné špičce a třikrát obsadil druhé místo. V roce 2010 dosáhl dokonce mety nejvyšší, když skončil na prvním místě i v rámci celorepublikového srovnání. Za vynikající dlouhodobé výsledky vděčí Písek především vysokému podílu malých a středních firem, stejně jako kvalitnímu odbornému školstvím. Radnice se může dlouhodobě i v rámci celorepublikového srovnání pochlubit vysokou likviditou, vysokým podílem kapitálových výdajů a dobrou komunikací s podnikateli.

 „Pro Písek je to vynikající vizitka a je to ohodnocení práce mých kolegů, protože v Písku je nastavený trend spolupráce města a podnikatelů. S čím se potýkáme, je nedostatek pracovníků. Proto jsme se zapojili do programu Srbsko a máme zájem o celé rodiny. Myslím si, že se také snažíme hodně pomáhat firmám ve spolupráci se středně velkými firmami. Pořádáme dvakrát do roka setkání s podnikateli, kdy se bavíme o jejich problémech, iniciujeme setkání podnikatelů a odborných středních škol. Zde mají možnost vyjádřit názor, kam by se mělo vzdělávání ubírat, protože školní učivo je trošku pozadu za současnými potřebami. Aktuálně jsem řešila problémy s dopravou, takže v čem může město pomoci, tam se snažíme. V průmyslové zóně máme ještě jeden pozemek, ale my teď rozhodně nebudeme chvátat s tím, abychom ho dali k dispozici, právě s ohledem na možnosti sehnat pracovní síly,“ uvádí starostka Písku Eva Vanžurová.

http://www.mestoprobyznys.cz/
Zveřejněno: 30.10.2019