verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Na jihu Čech odstartovaly bezplatné kurzy pro zaměstnance firem. Šanci na vzdělávání bude mít až 1000 osob.

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityNa jihu Čech odstartovaly bezplatné kurzy pro zaměstnance firem. Šanci na vzdělávání bude mít až 1000 osob.

Na jihu Čech odstartovaly bezplatné kurzy pro zaměstnance firem. Šanci na vzdělávání bude mít až 1000 osob.


Na jihu Čech odstartovaly bezplatné kurzy pro zaměstnance firem. Šanci na vzdělávání bude mít až 1000 osob.

Jihočeská hospodářská komora (JHK), která v současné době sdružuje na 1200 členů, zahájila na jaře letošního roku sérii bezplatných kurzů pro zaměstnance členských firem JHK. Během následujících dvou let tak bude na jihu Čech proškoleno přibližně 1000 osob, a to v celé řadě oblastí, od odborného, jazykového či IT vzdělávání až po technické kurzy.

Dnešní situace na trhu práce si žádá, aby se firmy stále více zasazovaly o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Smyslem je podpořit jejich motivaci, což může být motorem zvýšené produktivity práce a zároveň může do budoucna znamenat setrvání zaměstnanců na pracovišti. Firmy se tak čím dál více zajímají o profesní růst svých zaměstnanců a zvyšování jejich kompetencí a kvalifikace považují za nezbytnou součást udržení kroku s konkurencí. „V dnešní době, kdy se společnost digitalizuje, zvyšují se nároky na výrobu a technologie, nezaměstnanost klesá a firmy si přetahují své zaměstnance, je potřeba na tuto situaci reagovat. V prvním kole poptávkového řízení, kdy jsme jednotlivé firmy oslovili, vznikla poptávka po vzdělávání v hodnotě téměř sto milionů korun, což zdaleka předčilo naše očekávání,“ uvedl Luděk Keist, ředitel úřadu JHK.

Jihočeská hospodářská komora se zasazuje o podporu podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji. Mezi její mnohé aktivity patří právě i podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. „Věřím, že díky těmto vzdělávacím kurzům přispějeme našim členským firmám k rozvoji a spokojenosti jejich zaměstnanců. Těší mě, že našim členům v tomto směru můžeme vyjít vstříc a cestu ke vzdělávání jejich zaměstnanců usnadnit,“ podotkl Luděk Keist.

V projektu je aktuálně zapojeno okolo 900 osob, které projdou různými vzdělávacími moduly v průběhu dalších dvou let. „Nabídka je opravdu pestrá. Připraveno je až 450 kurzů. Mezi nejpoptávanější patří zejména kurzy MS Office Excel, kurz Komunikace v obtížných situacích, kurz Vedení a koučink zaměstnanců, z odborných kurzů jsou to zejména svářečské kurzy či různé opakovací kurzy,“ přiblížila Olga Bakker, která je zodpovědná za koordinaci projektu.

Do kurzů se zapojila například i jihočeská společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. „Naši zaměstnanci navštěvují v rámci projektu IT kurzy. Doposud proběhly kurzy na textový editor MS Word a právě probíhá školení na MS Excel. Jednoznačný přínos kurzů je již nyní patrný, a to ve zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců při každodenní práci s moduly tohoto kancelářského balíku,“ uvedl Karel Coufal, ekonomický ředitel společnosti.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost. Zaměstnanci jsou vzděláváni v různých oborech, jako například obecné IT, specializované IT, jazyky, účetní kurzy, ekonomické a právní kurzy, měkké dovednosti a jiné další technické a odborné kurzy. Do kurzů je tedy možné zapojit celý profil firmy.
Zveřejněno: 13.4.2018