verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Milostivé léto – možnost osvobodit se od dluhu

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityMilostivé léto – možnost osvobodit se od dluhu

Milostivé léto – možnost osvobodit se od dluhu


V důsledku schválení institutu tzv.„milostivého léta“, mohou někteří dlužníci, na které je vedena exekuce soukromým exekutorem, významně snížit své dluhy.
S účinností nového zákona č. 286/2021 Sb., který mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád), vzniká dlužníkům možnost v některých případech zastavit exekuci a dosáhnout „odpuštění“ části exekučně vymáhaného dluhu, tj. příslušenství (úroků). Tato výhoda se však nevztahuje na všechny dluhy, ale pouze na dluhy, kde je oprávněnou osobou (věřitelem) veřejnoprávní subjekt, např. Česká republika, obce a jimi většinově vlastněné organizace, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ, Český rozhlas nebo Česká televize aj.

Osvobození se nevztahuje na dlužníky v insolvenci, na daňové a správní exekuce. Zaplatí-li dlužník v období od 28. 10. 2021 do 29. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným věřitelem veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek 750 Kč + DPH) jako poplatek soudnímu exekutorovi, odpustí se mu zbytek dluhu, tj. příslušenství.

Například, je-li dopravním podnikem po dlužníkovi exekučně vymáhána pohledávka ve výši 1.500 Kč za „černou“ jízdu a tento dluh je zatížen příslušenstvím ve výši 60 tisíc Kč, uhradí-li dlužník 1.500 Kč a 908 Kč, bude osvobozen od úhrady částky 60 tis. Kč za příslušenství. Dlužník by při platbě měl uvést, že chce využít institut tzv. milostivého léta, a vyzvat exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV. bodu 25. POZOR – Účinnost osvobození je pro platby provedené od 28. 10. 2021.

Platby před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství (nikoliv jistiny!), resp. nemusí mít výše uvedené „osvobozující“ účinky.

 

Zdroj: Constelius s.r.o., advokátní kancelář

Milostivé léto - letáček
Zveřejněno: 2.11.2021