verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityPoskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování

Poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování


Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování naleznete zde.

Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic od pátku 11. září 2020.

Žadatel vyplní žádost o dotaci (online formulář), která je přístupná na odkazu https://zadosti.sfpi.cz/ a odešle ji (včetně příloh dle bodu 13. této výzvy, v případě, že jsou tyto přílohy relevantní) datovou schránkou. V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou, zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@sfpi.cz, do emailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu nebo doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelnu SFPI.

Případné dotazy zasílejte na adresu COVID-Ubytovani@sfpi.cz

Informace poskytují pouze v pracovních dnech  v době mezi 9.00 – 16.00 na níže uvedených telefonních číslech: 704 619 871, 704 619 875

 

Zdroj:https://sfpi.cz/covid-ubytovani/
Zveřejněno: 8.9.2020