verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Centrum na podporu integrace cizinců

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityCentrum na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců


Centrum na podporu integrace cizinců je určeno nejen cizincům pobývajícím na území ČR, ale i ostatním subjektům, které se podílejí na procesu integrace cizinců, tedy i pro zaměstnavatele. Centrum poskytuje zejména registrované odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, právní poradenství, kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy, které reagují na aktuální témata či volnočasové aktivity. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Důležitou informací také je, že centrum realizuje Adaptačně integrační kurzy, přičemž od roku 2021 platí zákonná povinnost nově příchozích cizinců tento kurz absolvovat (týká se určitých skupin cizinců). Nově centrum poskytuje právní i psychosociální poradenství.
Zveřejněno: 29.6.2023