verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Akreditované kurzy MŠMT pro získání osvědčení o rekvalifikaci – Český jazyk pro cizince

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

AktualityAkreditované kurzy MŠMT pro získání osvědčení o rekvalifikaci – Český jazyk pro cizince

Akreditované kurzy MŠMT pro získání osvědčení o rekvalifikaci – Český jazyk pro cizince


Statutární zástupce a kontaktní osoba:

Bc. Anna Simotová, IČO: 73554553, tel. 732 946 246, e-mail: ceskyvpisku@gmail.com

Garant kurzů:

Mgr. Nela Altman, tel. 604 261 527, e-mail: ceskyvpisku@gmail.com

Základní kurz (60 vyučovacích hodin)

Popis a organizace kurzu: Účastník kurzu získá znalosti v českém jazyce na úrovni A1. Výuka probíhá prezenčně 3× až 4× týdně zpravidla v dopoledních hodinách po dobu 5 týdnů v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků v kurzu je 6, maximální je 12.

Vstupní požadavky: žádné

Ukončení kurzu a získání rekvalifikace: Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná alespoň 80% účast ve výuce a složení závěrečné zkoušky, po jejímž úspěšném složení účastník získá osvědčení o rekvalifikaci. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Cena kurzu: 10 000 Kč. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré výukové materiály.

Navazující kurz (120 vyučovacích hodin)

Popis a organizace kurzu: Účastník kurzu získá znalosti v českém jazyce na úrovni A1.2 až A2. Výuka probíhá prezenčně 3× až 4× týdně zpravidla v dopoledních hodinách po dobu 10 týdnů v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků v kurzu je 6, maximální je 12.

Vstupní požadavky: Osvědčení o absolvování kurzu Český jazyk pro cizince – základní kurz; jiné potvrzení o dosažení jazykové úrovně A1; vstupní test odpovídající závěrečné zkoušce základního kurzu (úroveň A1).

Ukončení kurzu a získání rekvalifikace: Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná alespoň 80% účast ve výuce a složení závěrečné zkoušky, po jejímž úspěšném složení účastník získá osvědčení o rekvalifikaci. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Cena kurzu: 20 000 Kč. V ceně kurzu jsou zahrnuté veškeré výukové materiály.
Zveřejněno: 6.2.2023