verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2024

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2024

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2024


Datum: Pátek 19. Led 2024
Čas: 9 - 13 hod.
Přednáší: Jan Svatoň
Místo konání: Nábřeží 1. máje 2259 (Úřad práce)
Cena: 1400 Kč člen JHK, 2100 Kč ostatní - (cena je včetně 21% DPH)

Přihlášky a více informací


Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2024, případně nabyly účinnosti během roku 2023.

  • Změny v zákoníku práce včetně novely – pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování, dohody, home office atd.
  • Změny v zákoně o dani z příjmů – stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti – základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani, daňový balíček
  • Roční zúčtování daně za rok 2023 – kdy můžeme provézt RZD a kdy je zaměstnanec povinen si podat DP
  • Změny v zákoně o důchodovém pojištění
  • Změny v sociálním a zdravotním pojištění
  • Změny v nemocenských dávkách
  • Změny ve výpočtu náhrad za DPN
  • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy – dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
  • Změny v cestovních náhradách
  • Případně další aktuální změny, které se budou týkat mzdové problematiky k datu konání semináře

Podmínky účasti

Účastnický poplatek včetně DPH uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet č.: 12912613/0300, pod variabilním symbolem 141901.

Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání platby na účet. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky za kurz. Při neúčasti na semináři poplatek nevracíme – organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka.