verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2023

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2023

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2023


Datum: Pondělí 30. Led 2023
Čas: 9 - 13 hod.
Přednáší: Jan Svatoň
Místo konání: Nábřeží 1. máje 2259 (Úřad práce)
Cena: 1452 Kč člen JHK, 1888 Kč ostatní - (cena je včetně 21% DPH)

Přihlášky a více informací


Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2023, případně nabyly účinnosti během roku 2022. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd.

 • Změny v zákoníku práce – pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování
 • Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
 • Změny v zákoně o dani z příjmů – stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti – základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani
 • Roční zúčtování daně za rok 2022 – kdy můžeme provézt RZD a kdy je zaměstnanec povinen si podat DP
 • Změny v zákoně o důchodovém pojištění
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění
 • Změny v nemocenských dávkách
 • Změny ve výpočtu náhrad za DPN
 • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy – dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
 • Průběh změn ve výpočtu nezabavitelných částek během roku 2022
 • Novela občanského soudního řádu
 • Epidemiologická opatření (pokud budou aktuální) Kurzarbait, Antivirus, Izolačka atd.
 • Změny v cestovních náhradách
 • Případně další aktuální změny, které se budou týkat mzdové problematiky k datu konání semináře

Seminář je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní a personalistky.


Podmínky účasti

Účastnický poplatek včetně DPH uhraďte, prosím, do 27. 01. 2023 bankovním převodem na účet č.: 12912613/0300, pod variabilním symbolem 143101. Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání platby na účet. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky za kurz. Při neúčasti na webináři poplatek nevracíme – organizace může na webinář dle potřeby vyslat náhradníka.