verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je dobrovolné sdružení podnikatelů, které působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.Byla založena 1.1.2001 a  sdružuje více než 1000 jihočeských firem

V Písku je jich v současné době cca 140

 

Členství v JHK přináší řadu výhod:

  • Informace – budete pravidelně informováni o všem, co se v oblasti podnikání – o dotačních titulech, legislativních změnách, záměrech místní správy a samosprávy a dalších, zodpovíme Vám dotazy a vyhledáme potřebné informace týkající se Vašeho podnikání
  • Spolupráce –  můžete se aktivně podílet na spoluvytváření podnikatelského prostředí v regionu, budete zváni na všechna setkání a akce pořádané JHK, kde se můžete setkat s ostatními podnikateli, zahraničními partnery JHK, zástupci státní správy a samosprávy, pořádáme specielní setkání pro personalisty, Burzy škol, Burzy práce, workshopy, podnikatelská fóra, exkurse, starostenské cesty po firmách JHK, setkávání s právníky.
  • Propagace – budeme propagovat Vaši firmu – na výstavách, veletrzích a dalších akcích, kterých se JHK účastní, ve Zpravodaji JHK, jsme správci stránek jhk.cz a www.podnikamevpisku.cz , na kterých propagujeme členské firmy
  • Slevy – budete mít 10 – 30% slevu na všechny placené akce pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci celého a na inzerci poskytovanou Jihočeskou hospodářskou komorou, řadu akcí pořádáme pro členy zdarma
  • Semináře a školení  – pořádáme semináře na aktuální témata
  • Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list

 

Členství v JHK je dobrovolné – vstoupit můžete na základě vyplnění přihlášky, vystoupit na základě vlastní žádosti

Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku – příspěvkový řád a více informací o členství na stránkách www.jhk.cz

http://www.jhk.cz/clenstvi/prihlaska-do-jhk.html

 

Kateřina Rybaříková

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Oblastní kancelář Písek