verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Aktuality

Jihočeská hospodářská komora - Podnikáme v Písku

Aktuality
 • Písek opět získal titul Město pro byznys Jihočeského kraje

  Vloženo: 16.9.2020

  Písek se stal počtvrté v řadě za sebou Městem pro byznys Jihočeského kraje. Ocenění na Krajském úřadě Jihočeského kraje převzala starostka města Eva Vanžurová. Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do něj zařazena automaticky.  Z hodnocených dat vyplynulo, že Písek má ve srovnání s jinými jihočeskými městy výrazný nárůst malých a středních firem ve městě, vysoký přírůstek obyvatel, vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, nejvyšší podíl kapitálových výdajů a výdajů na rozvoj bydlení. Za Pískem skončila Blatná a Jindřichův Hradec. Do srovnávacího výzkumu Město pro byznys je automaticky zapojeno 205 […]

 • Hygienická stanice vyzývá ke sledování epidemiologické situace

  Vloženo: 14.9.2020

  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje vyzývá provozovatele restaurací, barů, hospod a podobných zařízení, aby sledovali aktuální epidemiologickou situaci a mohli se lépe připravit na případná nová omezení. Okres Písek je na tak zvaném semaforu Ministerstva zdravotnictví v zelené barvě, tedy v prvním stupni pohotovosti, který je charakterizován výskytem nákazy bez komunitního přenosu. Pokud by Písecko hygienici zařadili mezi „oranžové“, pak by v regionu začala platit další protiepidemická opatření, například omezení provozní doby stravovacích zařízení či barů, které by musely mít od 00.00 do 6.00 hod. zavřeno, byla by také zavedena povinná dezinfekce rukou před vstupem do vybraných budov. Stupně pohotovosti […]

 • Od dneška jsou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov

  Vloženo: 10.9.2020

  Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění. Více informací Zde Zdroj:https://www.mzcr.cz/

 • Poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování

  Vloženo: 8.9.2020

  Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování naleznete zde. Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic od pátku 11. září 2020. Žadatel vyplní žádost o dotaci (online formulář), která je přístupná na odkazu https://zadosti.sfpi.cz/ a odešle ji (včetně příloh dle bodu 13. této výzvy, v případě, že jsou tyto přílohy relevantní) datovou schránkou. V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou, zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@sfpi.cz, do emailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu nebo doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně […]

 • Lidem v kurzarbeitu 70 % čisté mzdy? Nová pravidla mají zabránit propouštění

  Vloženo: 7.9.2020

  Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novými pravidly navázat na vládní program Antivirus, který přispívá zaměstnavatelům, na které dopadla koronakrize. Cílem je zamezit propouštění. Nová pravidla kurzarbeitu, která jsou součástí novely o zaměstnanosti, by měla být zavedena od listopadu. Pokud firma nebude mít kvůli epidemii, přírodním katastrofám nebo recesi pro své zaměstnance práci, mohli by v rámci kurzarbeitu dostávat 70 procent čistého výdělku, a to po dobu tří měsíců. Dalšího čtvrt roku by dostávali 65 procent a poté 60 procent. Více informací naleznete zde Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/lidem-v-kurzarbeitu-70-ciste-mzdy-nova-pravidla-maji-zabranit-propousteni/

 • Hygienická služba spustila informační linku 1221

  Vloženo: 2.9.2020

  Hygienická služba České republiky spustila 1. září novou informační linku 1221. Je jedním z nástrojů chytré karantény, jejímž cílem je testování osob na infekční onemocnění COVID-19, včasné zachycení nakažených a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených lidí. Linka bude v provozu sedm dní v týdnu a operátoři na ní poskytnou odpovědi na otázky týkající se koronaviru, a to na tato témata: výsledky testů, zdravotní obtíže, rizikové kontakty, karanténa, cestování nebo aktuálně platná mimořádná opatření. Informace o lince, ale i údaje o výskytu koronaviru na jihu Čech najdete na www.khscb.cz.   Zdroj:https://www.mesto-pisek.cz/